×
Paycell Ucretsiz - Uygulama Marketlerde
İNCELE

Gizlilik ve Güvenlik

TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Gerçek Kişi Müşteri Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak TURKCELL ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. (Bundan böyle “TÖHAŞ” veya “Şirket” olarak adlandırılacaktır.) tarafından işlenen kişisel verilerin toplanma yöntemleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları, Kanun’da yer verilen kişisel verilere ilişkin verisi işlenen gerçek kişi müşterilerin haklarına yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİLER
Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Kişisel Veri Türleri

Kişisel verileriniz TÖHAŞ ile olan ilişkinize dayalı olarak; doğrudan (i) resmî kurumlardan, (ii) e-posta adresiniz, (iii) 0850 622 60 60 numaralı çağrı merkezimiz, (iv) Smartcube (Paycell raporlamalarının yapıldığı yer) (vi) Dataware House Uygulamaları (Kullanılan datanın tutulduğu yer), (vi) dijital sözleşme/taahhütname/form, (vii) https://paycell.com.tr/ URL uzantılı web sitemiz veya (viii)Paycell mobil uygulamamız aracılığıyla, (viiii) yüzyüze, (ix) CCTV(Kapalı devre televizyon) (x) BKM ( Bankalararası Kart Merkezi) ve de (xi) kamuya açık kaynaklar olmak üzere çeşitli kaynaklardan toplanmaktadır. Bu kanallar aracılığıyla toplayabileceğimiz kişisel veri türleri aşağıda yer almaktadır:

 

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri Türleri
Kimlik verisi T.C. Kimlik numaranız, isminiz, soy isminiz, pasaport bilgileriniz, uyruğunuz, fotoğrafınız, doğum yeriniz, doğum tarihiniz, yaşınız, ana-baba adı, imza örneği, kimlik belge numarası , doğum tarihi/yeri
İletişim verisi İrtibat numaranız, elektronik posta adresiniz, faks numaranız, adres bilgileriniz, sosyal medya hesaplarınız
Abonelik Bilgileri MSISDN/abone numaranız, abonelik tipi/durumunuz, tarife/kampanya/paket abonelikleriniz, katma değerli hizmet/DSS abonelikleriniz, hat tipi (faturalı / faturasız, kurumsal/bireysel), hattın statüsü, hattın yaşı, hattın devir / hat sahipliği değişikliği, hatta ait ödeme bilgileri ve geçici/kalıcı aktivasyon bilgisi
Ödeme ve Finansal Veriler Banka/hesap/kart bilgileriniz, IBAN numarası, fatura ve borç bilgileriniz, tahsilat riski bilgileri, ödeme/TL yükleme alışkanlıklarınız, limit bilgisi, ödemeye ilişkin talimatlar, hat yükleme sıklığı ve sayısı, hattın mobil ödemeye açık olması ve harcama yapılması, açık ise aylık harcama limiti ve bu limiti ulaşılması, bakiye yetersizliği sebebiyle başarısız işlem olup olmadığı, bakiye, ödeme bilgileri ve geçici/kalıcı aktivasyon bilgisi, harcama ve fatura bilgisi, faturada yer aldığı şekliyle fatura tarihi, fatura numarası bilgisi
Demografik Bilgiler İcra edilen iş ve mesleğinize ilişkin veriler
Lokasyon Bilgileri Lokasyon (GPS) bilgileri
Cihaz Bilgileri Cihaz kullanım bilgileriniz, IP adresi, tek cihaz tanımlayıcısı, bir cihaza bağlı diğer veriler ile internet sitemizin kullanımı ile ilgili diğer veriler
Müşteri İşlem Bilgileri Müşteri işlem bilgileri, hattın mobil ödemeye açık olup olmadığı
Kullanım ve Davranışsal Bilgiler Hizmetlerimi kullanım alışkanlıklarınız ve davranış analizleriniz, alışveriş bilgileriniz, ödeme ve TL yükleme alışkanlıkları, kişisel zevkler, ilgi alanları
Görsel ve İşitsel Veriler Satış ve müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları, kimlik fotoğrafı, kamera kayıtları
Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgileri Satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen veriler ve hizmetlerimize ilişkin şikayetleriniz, Kanun kapsamında gerçekleştirilen ilgili kişi başvuru talepleri
Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgileriniz, dernek/vakıf/sendika üyelik bilgileriniz, siyasi düşünce ve felsefi inanç bilgileriniz, biyometrik imzanız
Risk yönetimi verisi Tarafımıza sağladığınız nüfus cüzdanı, pasaportlar veya Mali Suçlar Araştırma Kurulu (“MASAK”) mevzuatı gereğince talep edilebilen diğer kimlik belgeleri, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesi ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili ikinci mevzuata uyum amacıyla gerçekleştirilen tarama kayıtları, Hattın mobil ödemeye açık olup olmadığı, risk/limit bilgileri, başarısız işlem sayısı
Fiziki Mekân Güvenliği Verisi Mekân giriş-çıkış bilgileri

 

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri:
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen işleme amaçları ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları (hukuka uygunluk sebepleri) dâhilinde işlenebilecektir.

 

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri İşleme Amaçları Hukuki Sebepler
Kimlik Verisi, İletişim verisi ve Abonelik Bilgileri
 • Özel ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik ve ödül gönderimi için kullanılması
 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Abonelik Bilgileri, Görsel ve İşitsel Veriler, Ödeme ve Finansal Veriler, Şebeke ve Trafik Bilgileri, Lokasyon Verisi, Müşteri İşlem Bilgileri, Cihaz Bilgileri  

 • Kullanımlarınız için faturalandırma yapmanın yanı sıra, suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi ve operasyonların güvenliğinin temini, gelir kayıp ve gelir kazanımı tespiti için gerekli işlemlerin yapılması

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kimlik Verisi, İletişim Verisi ,Abonelik Bilgileri, Görsel ve İşitsel Veriler, Risk Yönetimi Verisi
 • Müşteri tanıma süreçleri ve kimlik doğrulama yapılması (KYC Süreçleri)
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

 

Kimlik verisi, İletişim verisi ,Abonelik Bilgileri, Görsel ve İşitsel Veriler, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgileri, Ödeme ve Finansal Veriler, Lokasyon Verisi, Cihaz Bilgileri, Kullanım ve Davranışsal Bilgiler

 • Şirketimiz iş birliklerinin duyurulması ve bu haklardan faydalanmanız durumunda sizinle iletişime geçilmesi
 • Tarafınıza özel ürün ve hizmetlerin önerilmesi, tanıtım, pazarlama, kampanya yapılabilmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama/ Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 • Açık rıza
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kimlik Verisi, İletişim verisi Abonelik Bilgileri, Görsel ve İşitsel Veriler, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgileri, Ödeme ve Finansal Veriler, Demografik Bilgiler, Kullanım ve Davranışsal Bilgiler, Cihaz Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri
 • Müşteri Memnuniyetinin araştırılması ve de ölçülmesi amacıyla müşteri memnuniyet anketleri yapılması
 • Açık rıza
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Kimlik verisi, İletişim verisi Abonelik Bilgileri, Görsel ve İşitsel Veriler, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgileri, Ödeme ve Finansal Veriler, Demografik Bilgiler, Kullanım ve Davranışsal Bilgiler, Lokasyon Verisi, Cihaz Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri
 • Şikâyet, itiraz ve talep süreçlerinin yönetilmesi
 • Şikâyet süreçlerinin daha etkin yönetilmesi
 • Verimlilik süreçlerinin yönetimi
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi
 • Üretim (production) sorunlarının çözümlenmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

 

Kimlik verisi, İletişim verisi, Abonelik Bilgileri, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Ödeme ve Finansal Veriler, Görsel ve İşitsel Veriler, Trafik Logları, Cihaz Bilgileri,
 • Genel dava süreçlerinin ve hukuk işlerinin takibi, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
 • Şirket içi danışmanlık süreçlerinin yönetimi ve yürütülmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 

Kimlik Verisi, Fiziki Mekân Güvenliği Verisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • İşyerimize gelmeniz halinde Fiziksel Mekân Güvenliğinin ve TÖHAŞ’ın operasyonlarının güvenliğinin temini
 •  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Ödeme ve Finansal Veriler, Müşteri İşlem Bilgileri
 • Risk tespiti ve düzeyinin belirlenmesi, İşlem limiti, aylık limit vb. risk skorlaması yapılması ve skor kontrolünün yapılması ve raporlanması

 

 • Açık rıza
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Kimlik Verisi, Abonelik Bilgileri, İletişim Verisi, Ödeme ve Finansal Veriler, Risk Yönetimi Verisi
 • Müşteri kaydı oluşturulması, sözleşmenin onaylanması, Sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan servis, ürün ve hizmetlerin aktive edilmesi (örn. Paycell Kart aktivasyonu), sunulması, fatura ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hesap oluşturulması ve bu kapsamda müşterinin bilgilendirilmesi amacıyla talep ettiğiniz işleminin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

Kimlik Verisi, Abonelik Bilgileri, Ödeme ve Finansal Veriler
 • Bakiye iade süresinin yönetilmesi ve takibi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Kimlik Verisi, İletişim verisi ,Abonelik Bilgileri, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Ödeme ve Finansal Veriler, Görsel ve İşitsel Veriler, Cihaz Bilgileri, Müşteri işlem Bilgileri, Kullanım ve Davranışsal Bilgiler, Lokasyon Verileri, Trafik Logları,
 • Resmi kurum ve kuruluşlardan ve yetkili idari otoritelerden gelen taleplerin cevaplanması ve yönetimi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Kimlik Verisi, İletişim verisi ,Abonelik Bilgileri, Müşteri işlem Bilgileri, Ödeme ve Finansal Veriler
 • TÖHAŞ’a ait uygulamalar ve de hizmet bazında iç kontrol süreçlerinin ve bu kapsamda iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Kimlik Verisi, İletişim Verisi ,Abonelik Bilgileri, Görsel ve İşitsel Veriler, Demografik Bilgiler, Ödeme ve Finansal Veriler, Kullanım ve Davranışsal Bilgiler, Müşteri İşlem Bilgileri Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) süreçlerinin yönetilmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Abonelik Bilgileri Mobil ödeme hizmetinin sunulması kapsamında işlem ücretlendirme sürecinin yürütülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

İletişim Verileri, Cihaz Bilgileri Şebeke ve Trafik Bilgileri https://paycell.com.tr/ URL uzantılı web sitemizi ziyaret etmeniz halinde kişisel verileriniz:

 • 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Web sitesi kullanımı kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi ve yaptığınız işlemler ve tercihler çerçevesinde ihtiyaçlarınıza karşılık vermesi, söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi ile izinsiz ve hileli kullanımların tespiti, denetim ve kontrollerinin yapılması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

Kimlik, İletişim, Kayıt, Risk Yönetimi Verileri ve Cihaz Verileri
 • Uyumluluğun sağlanması (örn: kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesi mevzuatları, ticari yaptırımlar ve ambargo düzenlemeleri)
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması (6493 sayılı Kanun, 5651 Sayılı Kanun ve Vergi Kanunu düzenlemeleri dahil olmak üzere)
 •  Şirketimiz nezdindeki hizmetlerin risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti,

 

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Kimlik verisi, İletişim verisi, Abonelik Bilgileri, Ödeme ve Finansal Veriler Demografik Bilgiler, Şebeke ve Trafik Bilgileri, Lokasyon Bilgileri

Cihaz Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Kullanım ve Davranışsal Bilgiler, Görsel ve İşitsel Veriler Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgileri, Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, Risk yönetimi Verisi, Fiziki Mekân Güvenliği Verisi

 • Bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin veri güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Kimlik Verisi, Ödeme ve Finansal Veriler, Müşteri İşlem Bilgileri  

 • BKM Siper Sistemi üzerinden dolandırıcılık bildirimlerini sorgulamak
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 

 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Verilerinizin yurt dışına aktarımı sırasında verilerinizin işbu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde işlenmesi, aktarılması ve korunması için gereken tüm önlemleri aldığımızı belirtmek isteriz.

 

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar Aktarma Amaçlarımız
 • İş ortaklarımız

(TÖHAŞ ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla kurduğu iş birliği, iş ortaklığı, program ortaklığı, ortak marka veya temsilcilik ilişkisi bulunan yurt içi ve/veya yurt dışında kurulu olan taraflar anlamına gelmektedir.)

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması
 • Mobil hatlarınız üzerinden yaptığınız ödeme işlemleriniz sırasında işlem ve bilgi güvenliğinizin sağlanması
 • Risk analizinin yapılması (KKB)
 • Tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcıları

(Ödeme ve elektronik para hizmetlerinin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizin yürütülebilmesi hizmet alınan dış hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, danışmanlık aldığımız taraflar, arabulucu, bilirkişi, tercüman, kurye şirketleri, muhasebe ve insan kaynakları sistem sağlayıcıları gibi mal ve hizmet satın alınan tüm 3. taraf hizmet sağlayıcılar anlamına gelmektedir. )

 • 6493 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat kapsamında dış hizmet alım faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mobil hatlarınız üzerinden yaptığınız ödeme işlemleriniz sırasında işlem ve bilgi güvenliğinizin sağlanması
 • Genel dava süreçlerimizin takibi ve yönetilmesi
 • Bağımsız denetim ve sertifikasyon denetim süreçleri başta olmak üzere her türlü denetim faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması
 • Şirketimize temsilcilik ya da dış hizmet benzeri servisler sağlayan Yurt içi ve yurtdışı Turkcell Topluluk Şirketleri

(Turkcell Topluluk Şirketlerinin güncel listesine https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz adresinden ulaşabilirsiniz.)

 • Merkezi Sistem İşletimi ve Risk Yönetimi hizmetleri konusunda destek alınması
 • Veri merkezi hizmeti alınması
 • Bulut çözümlerinden yararlanılması
 • Finansman desteği alınması
 • Çağrı merkezi hizmetleri alınması
 • İş ortakları ile müşteri ilişkileri yönetimi, mobil pazarlama, mobil internet servisleri, terminal ve mobil uygulamalar, iş zekâsı ve mobil finansal servislerin yönetimi konusunda IT çözümleri desteği,
 • Siber güvenlik hizmetleri alınması

 

 • Kanunen Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

(İlgili yasal düzenlemeler veya hukuki süreçler nedeniyle bilgi ve belge talep etmeye yetkili özel ve kamu kurum kuruluşları ile yasal düzenlemeler gereği bilgi aktarımı zorunlu özel ve kamu kurum kuruluşları ve hukuki işlem güvenliğini teminen bilgi teyidi yaptığımız özel ve kamu kurum kuruluşlarını ifade etmektedir. Örneğin: TCMB, KKB, MASAK, vb.)

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla veya alternatif uyuşmazlık çözüm sürecinin yürütülmesi
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

 

 • Yurt İçi ve Yurt Dışı Bankalar, Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları ve uluslararası ya da yurtiçinde kurulu ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları
 • (İş birliği içerisinde bulunduğumuz ödeme hizmet sağlayıcılarını, finansal kurum ve kuruluşları ifade etmektedir.)
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • Yurtdışında ödeme ve elektronik para hizmetlerinin sunulmasının kolaylaştırılması

 

 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle tarafımıza yazılı olarak iletebilirsiniz:

(i) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize– [turkcellodemeveeparahizmetleri.tebligat@hs03.kep.tr, e-posta göndererek.
(ii) AYDINEVLER MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. TURKCELL BLOK NO: 36 MALTEPE / İSTANBUL adresine talebinizi ileterek
(iii) Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan Şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@paycell.com.tr elektronik posta adresine,

Başvurunuzda;
a) ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve
d) talep konusu bulunmalıdır.
Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilir.

 

Bilgi Güvenliği Politikası

• Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla strateji, odak, hedef ve yol haritası belirleriz.
• Bilgi güvenliğini, bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik hedeflerini sağlarız ve muhafaza ederiz.
• Bilgi güvenliği ile ilişkili standartlara, yasalara ve sözleşmelere uyum sağlamak için çalışarak şirket itibarını yükseltiriz.
• Bilgi güvenliği ile ilgili paydaş taleplerini değerlendiririz.
• Bilgi güvenliğine yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini teminen güvenlik risklerini ve kontrollerini analiz ederiz.
• Bilgi güvenliği ilişkili belirlenen riskleri, kabul edilebilir seviyeye indirebilmek ya da ortadan kaldırmak adına etkin risk yönetimi yaklaşımına destek oluruz.
• Bilgi güvenliği risklerinin yönetiminin ve güvenlik kontrollerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için yetki ve sorumlukları belirleriz, gerekli kaynakları ayırırız.
• Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek için gerekli sistemleri kurarız ve tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemleri alırız.
• Bilgi güvenliği bağlantılı tarafların standartlara uyum sağlamaları amacıyla farkındalık çalışmaları yaparız, yetkin insan kaynağı oluştururuz.
• Bilgi güvenliğine dair dokümantasyonu güncel olarak yürürlükte tutarız.
• Bilgi güvenliğine yönelik sürekli olgunlaştırma ve iyileştirme çalışmaları yaparız.