×
Paycell Ucretsiz - Uygulama Marketlerde
İNCELE
Tekno Atıklarını Turkcell Mağazalarına Götür Pasaj’da Geçerli 250 TL Hediye Çeki Kazan!

Tekno Atıklarını Turkcell Mağazalarına Götür Pasaj’da Geçerli 250 TL Hediye Çeki Kazan!

Tekno atıklarınızı 14 Haziran’a kadar Turkcell mağazalarına götürün.Pasaj’da geçerli 250 TL hediye çeki kazanın. Ayrıca Turkcell'in 30. yılına özel, 30 kat hediye çeki, kampanyaya destek olan her 100. kişiye 7.500 TL olarak verilecek. Hediye Çekiniz Paycell’de “Kuponlarım” başlığı altında tanımlanacak. Hediye çekinizin aktivasyonunu Paycell’de 31 Temmuz 2024’e kadar yapın. Hediye Çekinizi Pasaj’da 15 Aralık 2024’e kadar kullanın.

Paycell Tarih

Kampanya Geçerlilik Tarihi

05 Haziran 2024 00:00
31 Temmuz 2024 23:59

Paycell Kullanıcı

Kimler Katılabilir?

Paycell Müşterileri

Detaylı Bilgi

 1. Giriş
  1. Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği İktisadi İşletmesi (“TÜBİSAD ”) ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş. (Birlikte “Turkcell” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen Eğitime Dönüştür kampanyasından (“Kampanya”) yararlanmak isteyen tüm katılımcılar (“Katılımcı”) aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen Kampanya’ya katılmadan önce aşağıdaki Kampanya Katılım ve Kullanım Koşulları’nı dikkatlice okuyunuz.
  2. Kampanya’ya katılarak işbu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullarla uygun hareket edeceğinizi kabul etmektesiniz.
  3. Kampanya, atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) olarak ifade edilen, 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te yer alan atık tanımına uygun ve büyük ev eşyaları, küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere), oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri, otomatlar kategorilerinde yer alan kullanım ömürlerini doldurmuş ürünlerin Katılımcı tarafından Turkcell bayiine getirilip teslim edilerek karşılığında hediye çeki kazanmalarından ibarettir.
 2. Kampanya Katılım Koşulları
  1. Kampanya, TÜBİSAD ve Turkcell tarafından Katılımcı’ya yönelik tekno atık getirilmesi karşılığında her kişiye 250 TL, her 100. Kişiye ise 7.500TL değerinde bir hediye çek oluşturulmasına ilişkindir.
  2. Kampanya, mevzuata ve işbu Kampanya Katılım ve Kullanım Koşulları’na uygun olarak kullanılmak koşuluyla 18 yaşından büyük tüm gerçek kişilere ücretsiz olarak açıktır.
  3. Her bir Katılımcı tek bir telefon numarasıyla Kampanya’ya yalnız 1 (bir) kez katılabilir.
  4. Hediye kodları kişi atıklarını teslim ettikten 24 sonra kişinin Paycell hesabında “Kuponlarım” menüsü altında görülebilecektir.
  5. Hediye Çeki kodlarının 31 Temmuz 2024’e kadar, Paycell uygulamasında Kuponlarım başlığı altından aktifleştirilmesi gerekmektedir.Kampanya 05.06.2024 tarihi saat 09:00’da başlayıp, 14.06.2024 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. TÜBİSAD ve Turkcell, Kampanya’nın süresini uzatmakta ya da Kampanya’yı süresinden önce sonlandırmakta serbesttir.
  6. Katılımcı’nın kampanya katılım işlemlerinin tamamlanabilmesi için Turkcell bayiine bildirdiği ve kendisine SMS yoluyla gönderilen atık listesini onaylaması ve SMS metninde yönlendirilen web sitesinde “Kampanya Koşulları”, “Aydınlatma Metni”, sadece işbu kampanya uyarınca geçerli olacak “İletişim İzinleri” nin doğrulama işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Katılımcı, işbu kayıt işleminin yapılması ardından kendisine gönderilecek SMS’te yer alan kodu Kampanya’ya katılmak üzere başvurduğu Turkcell bayiine bildirerek katılım hakkı kazanabilecektir.
  7. Kampanya kapsamında, Atık toplama süreci kampanya tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu tarihler dışında gerçekleştirilen atık toplama hakkında katılımcılar herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
  8. Kampanya’ya katılım 1000 kişi ile sınırlıdır. 1.000 adet hediye çekinin kampanyanın sona erme tarihi olan 14.06.2024 tarihinden önce tükenmesi durumunda, kampanya herhangi bir bildirime gerek olmaksızın derhal sona erecektir. Katılımcılar kampanyanın süresinden önce sona ermesi nedeniyle herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.
 3. Kullanım Koşulları
  1. Kampanya’ya katılarak hediye çekine hak kazanan ve 31 Temmuz 2024’e kadar Paycell uygulaması üzerinden çeklerini aktifleştiren Katılımcılar, çek kodlarını 15.12.2024 saat 17.00’ye kadar www.turkcell.com.tr/pasaj web sitesi ya da Turkcell uygulaması/Pasaj mobil uygulaması üzerinde, yalnızca Turkcell Satış A.Ş.’nin satıcısı olduğu ürünlerde ve kredi kartı ile yapılan alışverişlerde kullanabileceklerdir.
  2. Hediye çekleri birleştirilemeyeceği için her bir çekin ayrı sipariş içerisinde kullanılması gerekmektedir.
  3. Hediye çekleri parçalı olarak harcanamayacağı için yalnızca bir siparişte kullanılabilir. Eğer sipariş tutarı çek tutarından daha düşük olursa çekin kullanılmayan kalan bakiyesi otomatik olarak silinecektir.
  4. Hediye çekleri kullanım süresi içerisinde kullanılmadığı takdirde geçersiz olacaktır.
  5. Katılımcı, TÜBİSAD ve Turkcell’in kontrolünde olmayan bir neden ile Kampanya’ya katılamayabilir veya Kampanya’dan yararlanamayabilir. Yine Katılımcı’nın teslim etmek istediği ürün Turkcell tarafından teslim alınamayabilir. Böyle bir durumda TÜBİSAD ve Turkcell’in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. TÜBİSAD veya Turkcell, Kampanya’nın ve/veya söz konusu toplama faaliyetinin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  6. Kampanyaya katılımın gerçekleşmediği veya katılımın gerçekleşip hediye çeklerinin süresinde aktifleştirilmediği veya kullanılmadığı durumlarda Katılımcı tarafından teslim edilen elektronik atıktan/atıklardan kaynaklanan her türlü risk ile yasal, idari ve cezai sorumluluk Katılımcı’ya aittir. Katılımcı’nın Kampanya’ya katılması veya teslim ettiği elektronik atık/atıklar sonucu doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan TÜBİSAD veya Turkcell sorumlu değildir. Katılımcı, teslim ettiği elektronik atıkların kişisel verilerden, ticari veya ticari olmayan her türlü veriden ari olduğunu kabul ve beyan eder. Aksi durumda TÜBİSAD, Turkcell veya geri dönüşüm tesisi söz konusu elektronik atıkta yer alabilecek herhangi bir kişisel, ticari veya ticari olmayan verinin kaybından, işlenmesinden, verilerin 3. kişinin eline geçmesinden, saklanmasından vs. sorumlu değildir.
  7. Katılımcı, Kampanya kapsamında gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Kampanya Katılım ve Kullanım Koşulları’nın hükümlerine, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Katılımcılar’ın, bu Kampanya Katılım ve Kullanım Koşulları’nı ihlal etmeleri, yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere herhangi bir yöntem ile Kampanya’nın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Kampanya’yı olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yaptıklarının ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturduklarının tespit edilmesi durumunda, güvenlikle ilgili herhangi bir özelliğini devre dışı bırakma, buna müdahale etme veya bunu aşmaya çalışma ya da herhangi bir sistemimizin saldırıya açıklığını yoklama, tarama veya test etme, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda veya TÜBİSAD ve Turkcell tarafından tayin edilecek nedenlerle ilgili Katılımcı’nın Kampanya’ya katılımı durdurulabilir. Katılımcı’nın bu nedenle TÜBİSAD veya Turkcell’den herhangi bir talebi söz konusu olamaz. Katılımcı, ürünü teslim ettiği Turkcell bayii tarafından kullanılan WEEERO yazılımının hizmetleri, fikri mülkiyet hakları, tasarımı, metinleri, imgeleri, html kodu ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her tür ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm haklarının münhasıran TÜBİSAD’a ait olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.
  8. TÜBİSAD ve Turkcell, işbu Kampanya Katılım ve Kullanım Koşulları’nı önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme ve yeniden organize etme hakkını ve Kampanya’yı durdurma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır. Katılımcılar’ın Kampanya’ya katılmaları ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu değişiklikleri takip edebilmeniz için düzenli aralıklarla işbu Kampanya Katılım ve Kullanım Koşulları’nı incelemenizi önermekteyiz.
  9. Katılımcı, Turkcell bayiine teslim edilen atıkları, teslim etmesi ardından geri alamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kampanya Katılım ve Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabi olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Diğer Kampanyalar