Ödeme Hizmeti ve Elektronik Para İşlemlerinde Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmesi Hakkında Duyuru

 11.10.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi” hakkında Kanun’un 15. maddesine göre, yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Bu itibarla, Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (Şirket) nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin kendi adına ve fakat başkası adına hareket etmeleri halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiklerini işlemi yapmadan önce Şirketimize yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu beyan üzerine; işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen kişinin kimliği “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler”  hakkında Yönetmeliğin 6 ile 14’üncü maddeleri arasındaki hükümlere göre tespit edilir. Başkası adına işlem yapıldığının beyan edilmediği durumlarda, Şirketimizce kendi nam ve hesabınıza işlem yaptığınız kabul edilir.